Kirkelig/Borgerlig afsked

Afskeden med afdøde skal, så vidt det er muligt, altid være efter afdødes ønsker.

 

Kirkelig afsked

Der er mulighed for at holde en kirkelig højtidelighed, når afdøde er medlem af den danske folkekirke. Derved kontaktes sognets præst og al planlægning gøres i samarbejde med kirkens personale. Højtideligheden er præget af kirkens ritualer og traditioner.

 

Borgerlig afsked

Borgerlig afsked er en mulighed, hvis afdøde har et ønske herom og/eller ikke er medlem af den danske folkekirke. Her vil det som oftest være pårørende og bedemanden der sammen finder ud af, hvordan afskeden skal være.

Der er ingen lovkrav til, hvordan eller hvor den borgerlige afsked skal foregå. Dvs. vi kan tage afsked i afdødes eget hjem, sygehusets kapel eller et andet ønsket sted. Dog har vi den pligt, at afskeden ikke må forstyrre den offentlige orden, og at afskeden skal foregå sømmeligt.

Vi står gerne til rådighed med vejledning og assistance i denne situation.

For at få din afsked som du ønsker, har du mulighed for at udfylde ”Min sidste vilje”, men du kan også udfylde den i samarbejde med bedemanden. Læs mere om Min sidste vilje