Pårørende

Er du pårørende til et dødsfald, står vi klar til at hjælpe dig/jer.
Bedemanden kan betragtes som tovholder og den centrale person i hele afskedsprocessen.

Hos Lindegaardens Bedemand er vi behjælpelige med mange af de praktiske ting, så pårørende har mulighed for, at være i sorgen og give den følelsesmæssige side plads. Via en personlig samtale kan vi få forløbet omkring afskeden med afdøde talt igennem.
Der er mange muligheder, traditioner, tanker og ikke mindst mange bekymringer, som kan afklares igennem denne samtale. 

Nedenfor ses en liste over de opgaver vi bl.a. står til rådighed med:

 • Anmeldelse til begravelsesmyndighed (kirkekontor/præst)
 • Afhentning og indsendelse af dødsattest
 • Formidle kontakt til præst/kirkekontor
 • Kontakt til Kirke eller Kapel
 • Bestilling af blomster til kiste, kirke osv.
 • Indrykning og udfærdigelse af dødsannonce/takkeannonce
 • Hjælpe til ved valg af kiste, urne, ligtøj, (eller eget tøj og sengetøj)
 • Iklæde afdøde tøj og lægge afdøde i kiste
 • Transport af kiste til og fra højtideligheden
 • Indsamling af blomsterkort til de pårørende
 • Kørsel med kistepynt til gravsted
 • Transport/levering af urne
 • Tage kontakt til stenhugger for bestilling af sten eller sørge for navn på bestående sten
 • Aftale omkring kaffebord (efter højtideligheden)
 • Søge begravelseshjælp fra det offentlige
 • Kontakt til Sygesikring Danmark
 • Kontakt til fagforeninger, livsforsikringsselskaber m.v.
 • Søge tilladelse til spredning af aske over havet
 • Indgå aftaler med kirkegård og krematorium
 • Udarbejde prisoverslag til pårørende

I Danmark forekommer bisættelser ved ca. 80 % af alle dødsfald, de sidste ca. 20 % er begravelser. Uanset, hvad afdødes ønske er, skal dette så vidt det er muligt tilgodeses.

Efter afdøde er blevet begravet eller bisat, venter de administrative og praktiske gøremål, og vi står til rådighed for en opfølgende samtale – se vores gratis ydelser

Som pårørende og arvinger er det rart, at få afstemt hinandens ønsker og forventninger til gøremålene, så disse forløber så let og gnidningsløst som muligt.

Skifteretten er altid en del af et dødsfald, det er den myndighed som afgør og sikrer hvordan boet efter afdøde skal skiftes. Læs mere om skifteretten.

Bedemanden kan vejlede i dette, men på intet tidspunkt rådgive.