Gratis ydelser

Opfølgende samtale

Hos Lindegaardens Bedemand kommer bedemanden gerne på et hjemmebesøg med henblik på en opfølgende samtale. Det har stor betydning for os, at samtalen skal foregå præcis dér, hvor de pårørende er trygge ved det og uden at det koster ekstra.

Det er en varm og tryg service, som vi gerne giver de pårørende muligheden for at vælge.

Ingen ekstra tillæg

Hos Lindegaardens Bedemand er der ingen ekstra tillæg for aften, weekender eller helligdage.
Det er vigtigt for os, at vi kører med samme priser, så det er ens for alle, uanset dødsdato.

Gratis aftagning af kistepynt og kørsel til gravsted

Bedemanden sørger for at kistedekorationen bliver lagt ud på det kommende gravsted, familiegravsted eller kirkegårdens fællesplæne.

Hos Lindegaardens Bedemand oplever vi, at netop denne ydelse har stor betydning for de pårørende.

 

Gratis ydelser

Gratis ydelser Bedemand i Sønderborg og Graasten